Als u geheel vrijblijvend een kosteloze offerte wilt ontvangen, vragen wij u ons de volgende informatie te verstrekken:

Vertalingen

 • Voeg de te vertalen tekst als bijlage toe aan uw e-mail, zodat we u een nauwkeurige offerte kunnen toesturen. Lever de tekst bij voorkeur aan in een bewerkbaar formaat, zoals Word, Excel of RTF.
 • Vermeld de desbetreffende talencombinatie (m.a.w. geef aan in welke taal het origineel geschreven is en naar welke taal de tekst vertaald dient te worden).
 • Indien het een vertaling in de talencombinatie Engels>Duits of Spaans>Duits betreft: is een beëdigde vertaling gewenst?
 • Vermeld ook wat de gewenste levertermijn is.

Tolken

 • Vermeld de locatie, datum, aanvang en duur van de tolkopdracht.
 • Welk type tolkdienst wenst u (simultaantolken of sociaal tolken)?
 • Vermeld de desbetreffende talencombinatie (m.a.w. geef aan van welke taal naar welke andere taal er getolkt moet worden).
 • Wat is het onderwerp waarover getolkt moet worden?
 • Voor toespraken ontvangen wij waar mogelijk graag van tevoren de teksten.
 • Daarnaast ontvangen we ook van tevoren graag de agenda, de programma's, de volgorde van de sprekers, enz.
 • Welke apparatuur is er op de locatie aanwezig: is er een tolkencabine beschikbaar?
 • Wie is de contactpersoon/organisator?

Taaltrainingen

 • Welke taal wilt u graag leren/uw vaardigheden van verbeteren?
 • Wilt u de lessen graag alleen of in groepsverband volgen?
 • Op welke locatie dient de les te worden gegeven?
 • Leert u deze taal voor uw werk? Zo ja, in welke branche bent u werkzaam?
  Wat is uw huidige taalniveau (beginner, halfgevorderde, gevorderde)? Ter ondersteuning van uw evaluatie kunt u gebruikmaken van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Hier kunt u uw niveau bepalen.
Copyright (c) naturalunderstanding.nl 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com